Francouzská Guayana: žlutá zimnice

20.8.2020

Francouzská Guayana patří mezi země s endemickým výskytem žluté zimnice. Má jeden z nepropracovanějších systému očkování místní populace (proočkovanost se blíží 100%). Přesto dochází k infekcím, zvláště v některých domorodých komunitách, jak dokazuje případ, ohlášený 23.7.2020. Onemocněl 14 letý chlapec s prvními příznaky 12.7., O čtyři dny později byl hospitalizován ve vážném stavu, o den později byl laboratorně potvrzen virus žluté zimnice i koronavirus SARS-CoV-2 a 19.7. chlapec se selháním jater a ledvin zemřel. Podle epidemiologického šetření byl očkován proti žluté zimnici v 18 měsících věku. Nebyl však už přeočkován mezi 6. a 10. rokem, jak je podle místních předpisů požadováno u dětí, očkovaných před dovršením 2 let.
Virus žluté zimnice se udržuje v přirozených rezervoárech v lesnatých částech země a představuje tak permanentní riziko. Důkladná proočkovanost populace, očkování příchozích (pro Francouzskou Guayanu povinné), stejně jako používání moskytiér, repelentů a likvidace komářích líhnišť, jsou opatření, která dokáží udržet nemocnost "na uzdě" a zabránit vzniku epidemií.
Popisovaný případ je teprve třetím potvrzeným onemocněním žlutou zimnicí ve Francouzské Guayaně od roku 2017 a prvním případem koinfekce s původcem nemoci COVID-19.

Zdroj: ProMed mail arch.č. 20200802.7638223

MUDr. Pavel Slezák, 20.8.2020, 14:22