Guinea: Horečka Marburg

12.8.2021

Ministerstvo zdravotnictví Guinee informovalo 6. 8. 2021 Světovou zdravotnickou organizaci o potvrzeném případu krvácivé horečky Marburg v prefektuře Guckdou, v regionu Nzrkor na jihozápadě země.
Jedná se o první případ tohoto onemocnění na území Guinee i v celé Západní Africe.
Nemocný muž vyhledal zdravotnickou pomoc 1. 8. 2021. Udával horečku, bolesti hlavy, břicha a krvácení z dásní. Příznaky se objevily už 25. 7. 2021. Pacientovi byl proveden test na malárii s negativním výsledkem a byla mu poskytnuta podpůrná symptomatická léčba, rehydratace a antibiotika. Pacient však následující den, 2. 8. 2021 zemřel. Vzhledem k nedávno vyhaslému ohnisku horečky Ebola v zemi (19. 6. 2021), byly o případu neprodleně informovány zdravotnické úřady. Byl proveden odběr biologických vzorků u zemřelého. Ty byly vyšetřeny jak v regionální laboratoři, tak následně v národní laboratoři v Conakry a v Pasteurově institutu v Dakaru v Senegalu. Vyšetření PCR metodou vyloučilo horečku Ebola, ale potvrdilo původce horečky Marburg.
Krvácivá horečka Marburg patří, stejně jako Ebola, mezi virové horečky s velmi vysokou smrtností (24 - 90%). Účinná léčba neexistuje. Je proto řazena mezi tzv. vysoce nebezpečné nákazy i když se přenáší jen přímým kontaktem s tělem, nebo tělesnými tekutinami nemocných či zemřelých lidí a zvířat (opice a netopýři).
V Guinei byla přijata následná protiepidemická opatření. Probíhá intenzivní trasování kontaktů a aktivní vyhledávání potenciálních nemocných v zasaženém regionu. Byly znovu aktivovány zdravotní kontrolní body na hranicích a příjezdových cestách do regionu.

Zdroj: ProMed mail arch.č. 20210811.8585938

MUDr. Pavel Slezák, 12. 8. 2021, 7:52