I v pandemii je třeba udržet očkování podle plánu

29.4.2020
Celosvětově sílí obavy ze vzplanutí nových epidemií tzv. dětských nemocí, jako následku probíhající pandemie COVID-19.
Jedná se o nepřímý následek. Pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV-2 vedla ve většině zemí k přijímání přísných protiepidemických opatření. Omezení pohybu a srdužování, uzavírání obchodů, škol, institucí. Dochází i k omezení rozsahu poskytované zdravotní péče. Ze dvou důvodů. Jednak jsou čekárny a ambulance zdravotnických zařízení považovány za místa s největším rizikem infekce. A také jsou zdravotní služby zahlceny nemocnými COVID-19, takže bývají zbytné zdravotní úkony odkládány a přesunovány.
Za březen a část dubna jsou už dostupná data o poklesu proočkovanosti především u dětí. V Izraeli došlo během března a prvního týdne v dubnu ke 30% propadu v počtu aplikovaných vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Nárůstu onemocnění spalničkami aktuálně čelí např. Mexiko s 1364 případy od začátku letošního roku.
V jihovýchodní Asii se zase obávají útlumu ve vakcinačních programech proti přenosné dětské obrně - poliomyelitidě a záškrtu - difterii. Obě nemoci zaznamenaly v uplynulém roce nové výskyty a ohniska v řadě asijských zemí (Malajsie, Filipíny, Indonésie a další).
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace a UNICEF nemají být očkování zejména u dětí odkládány z důvodu probíhající pandemie. Je třeba samozřejmě dodržet protiepidemická opatření - např. vyčleněním ordinační doby pro očkování, zvaním očkovaných jednotlivě, používáním roušek, dezinfekce atd.
Podobná situace platí i u očkování dospělých. Pravidelná očkování (např. proti tetanu) by se měla dodržet, stejně jako doporučené rozestupy mezi jednotlivými dávkami vakcín. V České republice pak zaujímá specifcké postavení očkování proti klíšťové encefalitidě. ČR patří mezi země s největším výskytem této neuroinfekce. Klíšťová encefalitda navíc postihuje komplikacemi a trvalými následky včetně smrti zejména starší osoby. Tedy stejnou skupinu obyvatel, jako COVID-19. Uplynulá teplá zima vede k většímu výskytu klíšťat a tedy i ke zvýšenému riziku právě v letošním roce.
Pokud se tedy nebude v plánovaném i vyžádaném očkování pokračovat, hrozí už na podzim letošního roku nové epidemie. Zejména spalniček, v některých zemích také poliomyelitidy či záškrtu a v České republice a dalších státech střední a východní Evropy i klíšťové encefalitidy.
Zdroje (s využitím):
ProMed mail arch.č. 20200426.7269683, 20200428.7273471.
Protecting lifesaving immunization services during COVID-19: New guidance from WHO. MARCH 26 2020, GENEVA.
Očkování v době COVID-19. Česká vakcinologická spolčenost.
MUDr. Pavel Slezák, 29.4.2020, 9:56.