Irsko: meningokokové meningitidy

27.2.2019
Neobvyklý nárůst výskytu meningokokových meningitid séroskupin W a Y hlásí Irsko.
V roce 2014 evidovalo jeden případ meningitidy skupiny W, v roce 2018 už 12 takových případů. Podobně došlo k nárůstu u skupiny Y (ze 3 na 8 ve stejném časovém období).
Podobný trend je pozorován i v dalších zemích. V Holandsku a Velké Británii byl důvodem k zavedení tetravalentní ACWY vakcíny do národních doporučení pro očkování studentů a mladých dospělých.
Od zavedení očkování ubývá dříve převažujících meningitid, vyvolaných meningokoky sk. B a C. V Irsku jsou od října 2016 očkovány zdarma narozené děti proti meningokům sk. B. Roční nemocnost touto skupinou klesla z 292 případů v roce 1999 na 46 případů v roce 2018.
Očkování proti meningokokovým infekcím je důležité a doporučované i v ČR. Nejohroženějšími skupinami jsou děti do 1 roku a mladí dospělí (15 - 25 let). Vzhledem k zastoupení séroskupin je vhodné očkovat jak vakcínou ACWY, tak vakcínami proti skupině B.
Očkování mladých cestovatelů do 30 let je vhodné před jakoukoli cestou vzhledem k potenciální zvýšené fyzické a psychické zátěži (prokazatelně zvyšuje riziko vzniku meningitid). Bez ohledu na věk je pak doporučováno očkování před cestou do endemických oblastí (tzv. meningokokový pás Afriky - od Senegalu na západě až po Eritreu na východě).
Zdroje:
ProMed mail arch. č. 20190218.6323665
Křížová et al.: Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2017. Státní zdravotní ústav, Zprávy CEM 2018; 27(1).
Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, Česká vakcinologcká společnost ČLS JEP, 15.1.2018.