Izrael: dětská mozková obrna (poliomyelitis)

31.3.2022

V Izraeli pokračuje výskyt tzv. cirkulujícího, z vakcíny derivovaného polioviru (cVDPV). Dle denního reportu izraelského ministerstva zdravotnictví z 29. 3. 2022 je evidováno 7 případů. První případ byl hlášen 12. 2. 2022. Všechny výskyty jsou u neočkovaných jedinců.
Dětská přenosná obrna, poliomyelitida je díky očkování celosvětově před eradikací. Tzv. divoký poliovirus je nyní zaznamenáván už jen v Afghánistánu a Pákistánu. cVDPV vznikly jakousi "zpětnou" mutací z jinak neškodného viru, používaného v živé vakcíně, který pasážováním na neimunních jedincích získal část své virulence (nebezpečnosti) zpět a může tak vyvolat onemocnění s akutní chabou parézou (ochrnutím - acute flacid paralysis - AFP). Objevují se v oblastech a v populacích s nízkou proočkovaností. O to důležitější je intenzivní monitoring výskytu poliovirů, jak u případů AFP, tak např. v odpadních vodách.
Pro cestovatele do zemí s výskytem cVDPV se doporučuje přeočkování proti poliomyelitidě neživou vakcínou, pokud od posledního očkování uplynulo více než 10 let. Mapa aktuálního výskytu polioviru je zde.

Zdroje:
ProMedmailpost, arch.č. 20220331.8702310
Polio Global Eradication Initiative (polioeradication.org)
Travel Health Pro

MUDr. Pavel Slezák, 31.3.2022, 13:13