Jižní Sudán: Žlutá zimnice

28.12.2018

Případ žluté zimnice z Jižního Sudánu byl ohlášen Světové zdravotnické organizaci. Jeden případ z regionu v blízkosti hranic s DR Kongo byl potvrzen. Další dva případy jsou zatím evidovány jako podezřelé. Entomologickým šetřením nebyl v oblasti prokázán aktuální výskyt nejčastějšího přenašeče - komára rodu Aedes. Aktuálně zde panuje období sucha, takže výskyt komárů je celkově nízký. I období sucha však může být z hlediska šíření nemocí, přenášených komáry rizikové - obyvatelé se kvůli nedostatku vodních zdrojů předzásobují vodou. Její otevřené rezervoáry v blízkosti lidských sídel se pak mohou stát právě líhništi nebezpečných komárů.
Světová zdravotnická organizace zatím hodnotí riziko dalšího šíření onemocnění jako nízké. Státní orgány ve spolupráci s mezinárodními organizacemi budou zajišťovat v oblasti očkování, stejně jako další protiepidemická opatření.
[Pro cestovatele je důležité při plánované návštěvě zemí centrální Afriky mít mimo jiné platný certifikát o očkování proti žluté zimnici. Při zhoršení epidemiologické situace mohou jednotlivé země kdykoli začít vyžadovat tato očkování od všech osob, které překračují hranice. Platnost certifikátu je podle Mezinárodního zdravotního řádu od 10. dne po očkování a platí celoživotně.
Ohniska výskytu žluté zimnice jsou aktuálně hlášena z Nigérie a Brazílie. V ostatních státech afrického a jihoamerického regionu se však vyskytují také sporadické případy (Středoafrická republika, Bolívie, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Francouzská Guayana apod.).]

Zdroj: ProMed mail, arch.č. 20181223.6220633

MUDr. Pavel Slezák, 28.12.2018, 8:48.