Klíšťová encefalitida: nejvyšší čas na očkování!

14.3.2020

Očkování proti klíšťové encefalitidě se zahajuje dvěma dávkami ve standardním intervalu 1 měsíce. Ochranná hladina protilátek se pak vytvoří za 10 - 14 dní po druhé dávce vakcíny. Pro zajištění optimální ochrany je proto nejvhodnější očkování zahajovat mimo hlavní sezónu výskytu klíšťat - tedy v zimě.

Je samozřejmě možné očkování zahájit kdykoli během roku. K urychlení nástupu ochrany lze použít zkrácená schémata očkování, kdy lze dosáhnout protektivní hladiny protilátek už za 1 měsíc od zahájení očkování. Je to však vykoupeno nižší hladinou těchto protilátek, nebo aplikací jedné dávky navíc. Zkrácená schémata obvykle nedoporučujeme osobám, u kterých lze očekávat sníženou protilátkovou odezvu - seniorům, osobám s některými chronickými nemocemi a s imunosupresivní léčbou.

Klíšťová encefalitida je vedle Lymeské boreliózy nejčastější a nejzávažnější nemocí, kterou klíšťata šíří. V ČR se vyskytuje na celém území a prakticky ve všech nadmořských výškách. Vykazujeme jednu z největších nemocností na klíšťovou encefalitidu na světě.

Na rozdíl od Lymeské boreliózy je klíšťová encefalitida virové onemocnění a proto na ní nejsou účinná antibiotika. Průběh je většinou akutní a může vyústit v trvalé následky (ochrnutí, nervové, neurologické a psychické poruchy) i úmrtí. Závažné případy onemocnění jsou častější u starších osob. Pokud se rozhodujete pro očkování v rodině, v první vlně nechte očkovat babičky a dědečky. Pak rodiče a nakonec děti.

Děti lze proti klíšťové encefalitidě očkovat od dovršeného 1 roku věku. Obvykle se očkování provádí po dokončení základního (povinného) očkování - tedy o 3 let věku.