Koronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) - charakteristika situace

6.4.2020
Česká republika: cca v posledních 10 dnech rovnoměrný, téměř lineární nástup počtů případů při rovněž stabilním tempu nárůstu počtu provedených vyšetření. Statistické projekce odhadují, že by přinejmenším do konce dubna nemělo dojít ke kritickému nárůstu nemocnosti, který by mohl ohrozit zdravotní systém. Ohniska infekce se objevují v zařízeních sociální péče a také v některých zdravotnických zařízeních. Tíže protiepidemických opatření by se měla začít přesouvat od celospolečenských k úžeji specifikovaným na nejrizikovější komunity. Velká očekávání jsou spojena s projektem tzv. chytré karantény, která by měla umožnit efektivnější vyhledávání zdroje a kontaktů nemocného. Její celostátní zavedení je plánováno po Velikonocích.
Svět: pokračuje a stále se zrychluje rozsah pandemie jak geograficky, tak co do počtu onemocnění a úmrtí. Nejkritičtější situace je v USA, Španělsku a Itálii. Vyhráno však ještě nemají ani země, kde pandemie začala. V Číně přibývají hlavně importované případy, Jižní Korea hlásí sice již malé, ale stále trvající nárůsty počtů onemocnění.
Vývoj vakcín: Vědci z pittsburghské univerzity v USA oznámily úspěšné provedení 1. fáze testů vakcíny proti COVID-19 na myších. K aplikaci vakcíny byla použita nová technologie kožní aplikace v náplasti se sacharidovými mikrojehlami, které se samy v kůži po imunizaci rozpustí. Tato technologie je dobře průmyslově využitelná k výrobě velkého množství vakcíny a očkovací náplasti by mohly být uchovávány a transportovány při běžné teplotě bez nutnosti dodržování chladového řetězce.
Zdroje:
COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR. []
ProMed mail arch.č. 20200405.7184331 []
veřejná média