Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), aktualizace pandemie

24.3.2020
Detailní počty a další numerické a grafické ztvárnění situace přináší celá řada serverů (viz zdroje). Níže přinášíme spíše komentáře a stručné charakteristiky stávajícího vývoje pandemie.
Svět: Ohnisko nákazy se přesouvá dále na západ. Z Číny do Evropy a velmi pravděpodobně i dále, hlavně do USA. Panují obavy z vývoje situace zejména v zemích s problematickou zdravotní infrastrukturou - např. ve Venezuele. První případ byl hlášen také z válkou zkoušené Sýrie.
V zemích se více méně zvládnutým lokálním šířením infekce začínají prioritně řešit importované případy, nejčastěji z Evropy.
Prosté sledování dynamiky počtu případů však může být zavádějící kvůli zcela zásadním rozdílům v přístupu k testování v různých zemích (čím více testovaných, tím více případů, ale méně závažných a méně úmrtí).
Závažnost epidemie v jednotlivých zemích a regionech je třeba spíš hodnotit mírou ohrožení kapacity zdravotnického systému. Z tohoto pohledu jsou kritické zejména Irán, Itálie, Španělsko a některé lokality v USA.
Česká Republika: poměrně brzo přijatá drastická opatření omezující pohyb osob zřejmě vykazují první pozitivní výsledky na vývoji nemocnosti. Cílem není nákazu zastavit, ale modifikovat její průběh tak, aby nedošlo k zalhcení zdravotnického systému a zároveň co nejméně poškodit a co nejdříve začít obnovovat ekonomiku země.
Strategické cíle k zvládnutí pandemie podle Světové zdravotnické organizace:
 • přerušení mezilidského přenosu viru, zahrnující
  • redukci sekundárních infekcí mezi blízkými kontakty a zdravotnickými pracovníky,
  • prevenci událostí, které vedou k prudkému šíření infekce
  • prevenci dalšího mezinárodního šíření infekce
   Těchto cílů může být dosaženo kombinací protiepidemických opatření, jako je rychlá identifikace infekce, včasná diagnostika a epidemiologické šetření případu, vyhledávání a sledování kontaktů, nastavení a dodržování zásad prevence a zvládání infekcí ve zdravotických zařízeních, přijetím zdravotních doporučení či omezení pro cestovatele, zvyšování povědomí o nemoci a komunikace rizika v populaci.
 • včasná identifkace, izolace a optimální péče o infikované pacienty
 • identifikace a redukce přenosu ze zvířechích zdrojů
 • Specifikace klíčových neznámých v oblasti klinické závažnosti, schopnosti přenosu a infekce a možností léčby. Urychlení vývoje diagnostických setů, léků a vakcín.
 • Komunikace kritických rizik a událostí vůči celé populaci a boj s falešnými informacemi
 • Minimalizace sociálních a ekonomických dopadů mezirezortní a mezistátní spoluprací.