Kostarika, Nikaragua: malárie

5.11.2019
V roce 2019 evidují kostarické úřady 37 případů autochtonní (neimportované) malárie a 39 případů importovaného onemocnění z jiných zemí, nejčastěji ze sousední Nikaragui.
Ve srovnání s endemickými zeměmi tropické jižní Ameriky, Afriky či Asie se jedná o nízké počty a Kostarika se řadí k zemím s nízkým rizikem malárie. Pozornost si však zasluhuje nárůst počtu autochtonních případů v posledních letech (2013-2015 žádný případ, 2016: 4 případy, 2017: 12 případů, 2018: 21 případů). Podobně jako v jiných zemích lze návrat malárie do Kostariky dávat do souvislostí s celkovým oteplováním klimatu.
Doporučení pro cestovatele do Kostariky a Nikaragui se však zatím nemění. Je potřebné se chránit před poštípáním komáry (nejen kvůli malárii, ale i virovým infekcím, jako je Dengue, nebo ZIKA virus). Vhodné je používání repelentů a moskytiér. Antimalarická profylaxe není při běžném pobytu nutná i  s ohledem na fakt, že v naprosté většině převažuje tzv. třídenní malárie způsobená původcem Plasmodium vivax na které jsou preventivní antimalarika jen málo účinná.
MUDr. Pavel Slezák, 5.11.2019, 14:50