Litva: klíšťová encefalitda

9.8.2019
Litva stále zůstává zemí s největším výskytem klíšťové encefalitidy na světě. Za rok 2017 vykázala nemocnost 16,6 případu na 100 000 obyvatel. Je následována Českou republikou a Estonskem s nemocností 6,4 případu na 100 000 obyvatel.
Nejvíce nemocných je hlášeno ve věkové skupině 45 - 64 let, nejméně u dětí 0 - 4 roky.
Očkování je hlavním opatřením k omezení šíření této nemoci.
Pobaltské republiky patří tradičně k zemím s největším výskytem.
Česká republika v četnosti výskytu klíštové encefalitidy s pobaltskými zeměmi tradičně soupeří. Nemocnost rok od roku stoupá. Za rok 2018 vykázala ČR nemocnost už 6,7 případu na 100 000 obyvatel.