Madagaskar: Mor

1.10.2018

S nadcházejcí sezónou jsou opět hlášena onemocnění morem na Madagaskaru. Podle zprávy z 22.9.2018 byly případy moru evidovány už v 8 okresech. Bylo hlášeno 16 případů onemocnění během posledního měsíce. 4 pacienti zemřeli.
Mor je na Madagaskaru endemickým onemocněním, pravidelně dochází ke nárůstu onemocnění v období od září do března. V roce 2017 byl zaznamenán neobvykle vysoký výsky nemoci, kdy byla postižena i velká města a neobvykle časté byly případy plicního moru, u kterých dochází ke snadnému a rychlému přenosu infekce mezi lidmi. Za normálních okolností naopak převažují bubonické (uzlinové) formy, kde je přenašečem blecha a zdrojem nákazy hlodavci.
Přestože v minulosti byl právě z Madagaskaru hlášen nález multirezitstenní formy původce moru, případy z posledních let byly dobře léčitelné antibiotiky.
Preventivní užívání antibiotik, které se doporučovalo při epidemické situaci v roce 2017 není zatím nutné.

Zdroj: ProMed mail arch.č. 20180924.6048975