Malajsie, Taiwan: Japonská encefalitida

11.8.2020
V jihovýchodní Asii aktuálně vrcholí sezóna výskytu Japonské encefalitidy. Na začátku července hlásily zdravotní úřady z malajského Penangu už 6 letošních případů onemocnění. Na Taiwanu ke 14.7. 2020 bylo registrováno 13 případů. Většinou se jedná o onemocnění dětí. Většina infekcí (99%) probíhá bezpříznakově. Častější symptomatické průběhy jsou právě u dětí a seniorů. Citliví jsou rovněž cestovatelé z oblastí, kde se toto onemocnění nevyskytuje (např. z Evropy). 30 - 50% symptomatických případů má dlouhodobé až trvalé následky (ochrnutí, psychické problémy apod.). 20 - 30% nemocných umírá.
Prevencí Japonské encefalitdy je zejména očkování, které se doporučuje při dlouhodobém pobytu v rizikových oblastech. Těmi jsou především nížinné, zemědělské oblasti. Rezervoárem nákazy jsou ptáci a vepři. Přenašečem komáři rodu Culex. Z místních opatření je proto důležité zachovávání čistoty a hygienického dohledu na farmách, likvidace možných líhnišť komárů. Vhodné je také používání účinných repelentů. Zvláště u osob, které nebyly, nebo nemohly být očkovány (např. děti mladší 15 měsíců). Repelenty s obsahem DEET do 30% lze používat u dětí už od 2 měsíců, repelenty s picaridinem od 6 měsíců věku.
Zdroje: ProMed mail arch.č. 20200708.7551332, 20200709.7558953, 20200718.7587069
 
MUDr. Pavel Slezák, 11.8.2020, 13:37