Může očkování proti chřipce a pneumokokům ovlivnit vývoj pandemie koronaviru?

5.4.2020
Země severní polokoule, aktuálně bojující s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID 19) se s větší, či menší nadějí upínají k nastupujícímu jaru a obvyklému konci sezóny akutních respiračních infekcí. Země na jižní polokouli se naopak s obavami blíží do zimního období, ve kterém k přenosu respiračních infekcí obecně dochází častěji.
Vakcíny proti koronaviru se vyvíjí, jejich využití však v nastupující sezóně na jižní polokouli jistě nelze očekávat. A je s velkým otazníkem, zda vakcína bude k dispozici před nástupem zimy na severní polokouli. Mohla by však mít efekt na průběh pandemie zvýšená proočkovanost proti ostatním respiračním infekcím?
Chřipka, podle údajů Světové zdravotnické organizace, způsobí ročně 3 - 5 milionů závažných klinických průběhů nemoci a 290 až 650 tisíc úmrtí. Očkování proti chřipce snižuje riziko závažného průběhu onemocnění a redukuje potřebu hospitalizací a ošetřování na jednotkách intenzivní péče.
Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je celosvětově nejčastější příčinou tzv. komunitní pneumonie, tedy zápalu plic. Podobně jako chřipka i pneumokok se nejvíce uplatňuje v zimním období. Je prokázáno, že očkování konjugovanými pneumokokovými vakcínami PCV10 a PCV13 významně redukuje potřebu hospitalizací u dětí a 13 složková vakcína (PCV13) snižuje riziko zápalu plic a invazivních pneumokokových onemocnění u osob nad 65 let věku.
Zejména v zemích s nižšími příjmy může posílení očkování proti chřipce a pneumokokům před zimní sezónou přinést vedlejší efekt ve snížení tlaku na zdravotní systém, který je, nebo bude zatížen onemocněním COVID-19.
Zdroj: : Mendelson M, Could enhanced influenza and pneumococcalvaccination programs help limit the potential damage from SARS-CoV-2 to fragile health systems of southern hemisphere countries this winter?, International Journal of Infectious Diseases (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.030