Nigérie: Horečka Lassa

6.4.2018

Nigérie: Horečka Lassa

Nigerijské zdravotní úřady informují o pokračující epidemii horečky Lassa. Zvýšený výskyt onemocnění je pozorován od začátku letošního roku (2018). Ze 17 států bylo hlášeno už více než 40 úmrtí na tuto nemoc. Horečka Lassa patří mezi virové hemorrhagické horečky, tzn. že se projevuje krvácením do kůže, sliznic i vnitřních orgánů. Přenáší se močí a výkaly hlodavců, kteří jsou zdrojem nákazy. K přenosu může dojít také při ošetřování nemocného po kontaktu s jeho tělesnými tekutinami.
Cestovatelům do Nigérie se doporučuje vyvarovat se kontaktu s hlodavci, s jejich močí, nebo výkaly, a udržovat své pokoje, nebo tábořiště v čistotě. Je vhodné si často mít ruce a vyvarovat se kontaktu s nemocnými lidmi.

Zdroj: Travel Health Provider Program - April 2018 Newsletter. CDC, Atlanta, USA.

MUDr. Pavel Slezák, 6.4.2018, 13:23.