Nošení roušek může mít i nečekaný význam v prevenci COVID-19

8.10.2020

Nošení roušek je jedno ze základních preventivních opatření v boji s pandemií koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje onemocnění COVID 19.
Studie, prováděné během první vlny onemocnění v březnu a dubnu letošního roku (2020), prokázaly, že množství viru na sliznicích nosu, nosohltanu a úst je u bezpříznakových infekcí srovnatelné s pacienty s mírnými až středně závažnými příznaky. Nošení roušek pak významně snižuje množství viru, které bezpříznakový infikovaný jedinec šíří do okolí.
Roušky samozřejmě také redukují množství viru, vdechované dosud zdravým člověkem. Pokud přímo nezabrání nákaze, sníží tzv. infekční dávku, což může vést k mírnějšímu, nebo i bezpříznakovému průběhu infekce.
Ve fázi ověřovaných hypotéz je pak i třetí význam používání roušek. I když se infekční dávka přijatá do organismu sníží na úroveň, který nevyvolá onemocnění, nebo je onemocnění jen mírné, dochází k určité imunizaci organismu, který se pak později snáz ubrání nové infekci. Autoři hypotézy odkazují na historický princip tzv. "variolizace", postupu, používaného před před objevem vakcíny na pravé neštovice. Tehdy se zdravým osobám inokulovalo malé množství obsahu neštovic od nemocného tak, aby se vyvolalo lehké onemocnění, které pak ale dokázalo zabránit vážnému průběhu infekce, nebo i úmrtí při přirozené infekci.
U koronaviru SARS-CoV2 to asi nebude fungovat tak jednoduše, nicméně hypotéza má reálné podklady. Nic jiného než používání roušek, izolace, karantény či jiných opatření, vedoucích k omezení setkávání lidí, lidstvo dosud pro boj s pandemií v rukou nemá.

Zdroj: Gandhi M., Rutheford G.W.: Facial Masking for Covid-19 — Potential for “Variolation” as We Await a Vaccine. NEJM, September 8, 2020.

MUDr. Pavel Slezák, 8. 10. 2020, 15:12