Očkování pro cesty po Evropě

12.6.2020
Vláda České republiky na svém zasedání 1.6.2020 přijala mimo jiné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění podmínky překračování státní hranice - tzv. "semafor". Platnost opatření je od 15.6.2020.
Státy Shengenského prostoru jsou v něm rozděleny do tří kategorií podle rizika nákazy COVID-19. Pro cestování do a ze zemí s nízkým rizikem (zelená) neplatí ze strany CŘ žádná omezení. Pro státy se středním rizikem (oranžová) neplatí omezení pro občany ČR (na příjezdu i odjezdu), ale platí omezení pro cizí státní příslušníky, přijíždějící z těchto zemí. Pro státy s vysokým rizikem (červená) platí stávající omezení (nutnost po příjezdu doložit test negativity na SARS-CoV-19, nebo jít na 2 týdny do karantény).
Celý text opatření je k dispozici zde, včetně seznamu jednotlivých zemích a detailního popisu opatření.
Ministerstvo zahraničních věcí umístilo na svoje internetové stránky interaktivní Mapu cestovatele s informacemi o riziku infekce COVID-19 a podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí.
V souvislosti s tímto uvolňováním hranic a cestování je třeba upozornit také na prevenci dalších onemocnění, která mohou i při cestách po Evropě hrozit.
Tetanus patří mezi pozapomenutá onemocnění. Spory Clostridium tetani však přežívají v půdě staletí a v případě kontaminovaného poranění mohou kdykoli vyvolat potenciálně smrtelné onemocnění. Pravidlené očkování proti tetanu tak patří k základní výbavě nejen cestovatelů. Aktuálně je výhodné použít k přeočkování kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu a dávivému (černému) kašli (pertusi). Dávivý kašel se v ČR, stejně jako v jiných zemích Evropy i světa vyskytuje i u dospělých. Je to nepříjemné onemocnění, které může vážně potrápit dlouhotrvajícím záchvatovitým kašlem. Nemocný dospělý (i bezpříznakový nosič) pak může být zdrojem infekce pro novorozence, nebo kojence v rodině.
Virový zánět jater typu A (hepatitida, žloutenka) se přenáší vodou, jídlem a kontaktem s kontaminovanými předměty (např. v hromadné dopravě). Dobře se šíří zejména v zemích s teplý klimatem, kde jsou endemický výskyt i lokální epidemie běžné. Očkování proti hepatitidě A, nebo s výhodou v kombinaci s očkováním proti hepatitidě B by mělo být základní výbavou cestovatele a to i po evropském kontinentu.
Stále trvá riziko nákazy spalničkami. Tato nemoc se šíří vzduchem mnohem snadněji než obávaný koronavirus. Proběhlé epidemie svědčí o nedostatečné imunitě zejména dnešních čtyřicátníků. Proto je vhodné přeočkovat dříve očkované dospělé, narozené v 70. a první polovině 80. let. Mladší dospělí si v případě pochybností mohou nechat vyšetřit hladinu protilátek proti spalničkám v krvi.
I v Evropě, zejména na Balkánském poloostrově, jsou země, kde se vyskytuje vzteklina u zvířat. V případě poranění, pokousání zvířetem je pak jde o život. Očkování po poranění je nutné zahájit nejvýše do tří dnů, znamená téměř vždy pobyt v nemocnici a z důvodu podávání také pasivní profylaxe (séra) je spojeno s častými alergickými komplikacemi. Pro cestovatele, zejména při plánování poznávacích cest s putováním přírodou, mimo civilizaci, je vhodné očkování prot vzteklině před odjezdem. Je třeba podat tři dávky v průběhu jednoho měsíce. Postup po poranění zvířetem se u očkovaných jedinců výrazně zjednoduší. Preventivní očkování proti vzteklině je přitom mnohem bezpečnější, než tzv. postexpoziční profylaxe po poranění.
Přestože je ČR zemí s vůbec největším výskytem klíšťové encefalitidy, klíšťata, přenášející toto onemocnění se vyskytují i v dalších zemích Evropy - od východní Francie přes Švýcarsko, Německo, severní Itálii až po severské a pobaltské země. Očkování proti klíšťové encefalitidě tak může být i důležitým doporučením pro cesty po Evropě. Zvlášť, pokud plánujete intenzivnější pobyt v přírodě, včetně oblíbené cyklistiky.
Naopak jižní země Evropy patří již do oblastí, kde se vyskytují jiné, hmyzem přenášené infekční nemoci. Často takové, se kterými jsme se nedávno setkávali jen v tropěch. Jako například horečka Zika a Chikungunya, Dengue, Krymsko-konžská hemorhagická horečka či Západonilská encefalitida. Proti těmto nemocem není očkování, je však vhodné se před poštípáním chránit účinnými repelenty a dodržovat základní pravidla ochrany před hmyzem.
Meningokokové infekce se přenáší vzdušnou cestou, tedy podobně jako koronavirus. Bakterie způsobují záněty mozkových blan a závažné i smrtcí infekce zejména u malých dětí, adolescentů a mladých dospělých do 30 let. Očkování proti meningokokům tak zvláště pro tyto věkové kategorie může patřit i ke "standardní" výbavě pro cestování. K dispozici jsou dva druhy vakcín. Kombinovaná, čtyřsložková, která zajišťuje základní ochranu proti nejnebezpečnějším skupinám meningokoků a pak samostatná vakcína proti meningokoku skupiny B, který se v ČR, ale i v celé Evropě vyskytuje nejčastěji.
 
MUDr. Pavel Slezák, 2.6.2020, 9:54