Očkování proti COVID 19

11.12.2020

Česká republika aktuálně dolaďuje strategii očkování proti koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje onemocnění COVID 19. Stejně jako ostatní státy Evropské unie čeká na schválení vakcín Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Strategie očkování proti nemoci COVID-19 je dynamický dokument, který Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ve spolupráci s týmy odborníků průběžně doplňuje o nejnovější poznatky a vyjednané postupy. V aktuální formě je k dispozici na stránkách MZ, věnovaných problematice COVID 19 v sekci Očkování.

Zajištění co nejrychlejšího očkování významné části populace bude velký logistický problém. V první fázi se počítá s očkováním osob s nejvyšším rizikem. Tedy seniorů a chronicky nemocných. Očkování budou nejdříve provádět specializovaná, k tomu účelu zřízená očkovací centra při fakultních a krajských nemocnicích. Teprve později se zřejmě přidají další lékaři a ordinace.

Podle dosavadní strategie by mělo být očkování proti nemoci COVID-19 dobrovolné a plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Na druhou stranu bude mít očkování dopad nejen v ochraně zdraví jednotlivce a vytváření kolektivní imunity, ale pro očkované jedince bude jistě přinášet benefit i v menším tlaku na protiepidemická opatření. Očkovaný se například již nebude muset podrobit karanténě při stekání s infikovaným člověkem.

Přestože  je široce diskutována otázka bezpečnosti nových vakcín, které byly vyrobeny s nebývalou rychlostí, riziko poškození zdraví vakcínou proti koronaviru bude velmi malé. Ve srovnání s rizikem vlastního onemocnění zanedbatelné. Především díky schvalovacím procedurám Evropské lékové agentury a národních lékových ústavů. Přestože byl vývoj vakcín z pochopitelných důvodů nebývale urychlen, tyto procedury jsou a budou beze zbytku naplňovány.

Lidstvo nyní hledí k očkování proti COVID 19 jako k jediné možné záchraně z již rok trvající koronavirové pandemie.

 

Připravil: MUDr. Pavel Slezák

11.12.2020, 17:54