Očkování v průběhu epidemie koronaviru?

27.3.2020

V našich ordinacích očkujeme v omezeném režimu. Je vhodné si návštěvu předem domluvit s příslušným lékařem.

Zdravotní a epidemiologické důvody pro odložení očkování při probíhající epidemii koronaviru nejsou. V době chřipkové epidemie se rovněž očkování nepřerušuje. Všechny naše ordinace jsou umístěny v méně rekventovaných částech zdravotnických zařízení, kam by infekčně nemocní neměli zavítat. Objednávkový systém zajišťuje, že se s ostatními klienty v čekárně ordinace nejspíš vůbec nepotkáte.

I když není dovoleno cestovat do zahraničí, jsou i další rizika, kterým lze předcházet očkováním. Především se chýlí ke konci nejvhodnější doba pro zahájení očkování proti klíšťové encefalitidě. Rovněž je třeba dodržovat intervaly pro přeočkování. Konzultaci rizik před plánovanou cestou do zahraničí lze provést a řada očkování má dlouhodobou platnost a je proto možné je provádět bez ohledu na termín odjezdu (např. žloutenky).

Očkovat nelze osoby s probíhajícím aktuním onemocněním a osoby s nařízenou karanténou. Tyto osoby by vůbec neměly do ordinací očkování chodit. Při pochybnostech konzultujte svůj stav s našimi lékaři telefonicky. 

Očkování by se měli vyhnout také klienti, kteří byli v posledních 2 týdnech v zahraničí, nebo v kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa.

Cestu do ordinace, by měli zvážit vysoce rizikoví pacienti (osoby nad 65 let, chronicky nemocní). To však platí pro tyto skupiny osob a pohyb na veřejnosti obecně. Doporučujeme rovněž případně telefonickou konzultaci s lékařem (je třeba zvážit riziko infekce koronavirem vs. riziko infekce nemocí, proti které je záměr očkovat - např. u klíšťové encefalitidy).

Vzhledem k situaci může být poněkud problematické očkování živými vakcínami (žlutá zimnice, plané neštovice, spalničky). U těchto vakcín je výskyt zvýšené teploty jako reakce na očkování častý. Při měření teploty na zdravotních kontrolách by pak tato reakce mohla způsobit potíže.

Odkazy:

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkovánív souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.