Pákistán: Epidemii břišního tyfu způsobuje rezistentní kmen bakterie

26.1.2018

V pákistánském Hyderabádu probíhá epidemie břišního tyfu způsobovaná multirezistentním kmenem bakterie, odolné na běžně používaná antibiotika včetně ceftriaxonu.
Bylo zaznamenáno již více než 100 obětí této nemoci, převážně mezi malými dětmi.

Břišní tyfus je typické onemocnění s alimentárním způsobem přenosu a k epidemiím obvykle dochází v oblastech se špatným zabezpečením zdrojů pitné vody a nevhodnou likvidací splašků. Vzhledem k relativně pomalému a omezenému rozsahu epidemie se však někteří odborníci přiklání k názoru, že kontaminace zdrojů pitné vody nebude hlavní cestou přenosu.

Jako jedno z hlavních opatření připravují pákistánské úřady očkování dětí v postižené oblasti novou, konjugovanou tyfovou vakcínou Typbar. 

Jedná se o vakcínu, konjugovanou na tetanický toxoid, která umožňuje očkovat děti už od 6 měsíců věku (standardní tyfové vakcíny se mohou podávat až od 2 let) a u níž lze předpokládat dlouhodobé přetrvání imunity (ve studiích zatím 4 roky, ale lze očekávat delší). Vakcínu vyrábí Indický výrobce, je dosud registrována v Indii a Nepálu a registrační řízení běží v několika dalších zemích.

Zdroj:
ProMed mail arch. č. 20180124.5582615