Poliomyelitida (přenosná obrna) - aktualizace

28.4.2022

První případ onemocnění dítěte divokým kmenem poliomyelitidy typu 1 byl hlášen 22.4.2022 z Pákistánu. Ohnisko v této zemi je tak stále aktivní.
V roce 2022 byly ve světě zatím hlášeny 3 případy potvrzeného polioviru typu 1 (jeden z Afghánistánu, jeden z Malawi). V Malawi se jednalo o první takový případ od roku 2016. Onemocnění vyvolalo mohutnou vlnu opatření, jak v Malawi, tak v sousedních zemích.
Mnohem častěji jsou ve světě stále hlášeny případy onemocnění, vyvolaných cirkulujícími, z vakcíny derivovanými viry (cVDPV). Aktuální mapa hlášených případů akutních chabých paréz, izolací viru z klinického materiálu i z odpadních vod je na stránkách světové skupiny pro eradikaci poliomyelitidy.
Přeočkování proti přenosné dětské obrně - poliomyelitidě se doporučuje všem cestovatelům do endemických zemí i do zemí s výskytem cVDPV, pokud od posledního očkování uplynulo 10 a více let (v ČR se aktuálně přeočkovávají děti naposled ve věku 10 let). Při pobytu delším, než 1 měsíc mají endemické země (tedy Pákistán a Afghánistán) vyžadovat toto očkování u všech osob, které opouští zemi. Certifikát o očkování v takovém případě nesmí být starší než 2 roky.

Zdroj: ProMedmail arch.č. 20220425.8702827

MUDr. Pavel Slezák, 28.4.2022, 9:44.