Přenosná dětská obrna - poliomyelitis

12.4.2020
I přes probíhající pandemii nového typu koronaviru se nesmí zastavit ostatní globální eradikační aktivity. Jednou z nich je i eradikace přenosné dětské obrny - poliomyelitidy.
Na svém pravidelném zasedání 26.3.2020 jednala Komise pro mimořádné situace Světové zdravotnické organizace (Emergency Comitee). Mimo jiné potvrdila trvající status Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (Public Health Emergenci of International Concern - PHEIC) pro celosvětový výskyt přenosné dětské obrny - poliomyelitidy. Pokračuje vzestup počtu případů onemocnění, vyvolaných divokým poliovirem WPV1 a objevují se stále nová ohniska onemocnění, vyvolaných cirkulujícími, z vakcíny derivovanými polioviry (cVDPV).
Aktuálně probíhající pandemie COVID-19 navíc může některé aktivity proti poliomyelitidě ohrozit vázáním sil a prostředků veřejného zdravotnictví v postižených zemích.
Komise aktualizovala seznamy zemí s výskytem poliomyelitidy a jejich status podle Mezinárodního zdravotního řádu. Pro cestovatele do těchto zemí z něj vyplývají povinnosti, týkající se nutnosti obnovit očkování proti poliomyelitidě před cestou:
1. skupina: země s výskytem WPV1, cVDPV1, nebo cVDPV3 s potenciálním rizikem mezinárodního šíření: Afghánistán, Pákistán, Malajsie, Barma, Nigérie, Filipíny. Tyto země vyžadují mezinárodní certifikát o očkování proti poliomyelitidě od rezidentů a osob, pobývajících v zemi déle než 4 týdny při jejím opuštění. Certifikát musí být starší než 2 týdny a nesmí být vydán před více než 2 lety.
2. skupina: země s výskytem cVDPV2 infekcí s prokázáným, nebo možným mezinárodním šířením (kormě výše uvedených): Angola, Benin, Burkino Faso, Kamerun, Středoafrická rep., Čad, Čína, DR Kongo, Etiopie, Ghana, Pobřeží Slonoviny, Niger, Somálsko, Togo a Zambie. Tyto země nemusí vyžadovat mezinárodní certifikát o očkování proti poliomylitidě, cestovatelům je však očkování důrazně doporučováno. Nově je do této skupiny zařazena Burkina Faso.
3. skupina: země, kde již nedochází k výsktu WPV1, nebo cVDPV a země rizikem nového vzniku ohnisek infekce: Indonésie, Keňa, Mozambik, Papua Nová Guinea, Rovníková Guinea, Guinea, Irán, Irák, Laos, Libérie, Madagaskar, Sierra Leone, Jižní Sudan, Sýrie, Ukrajina. Přeočkování proti poliomyelitidě se cestovatelům do těchto zemí doporučuje, pokud od základního očkování, nebo přeočkování již uplynulo více než 10 let.
Zdroj: Polio: Public Health Emergency of International Concern. NaTHNaC, Travel Health Pro, Latest News, 09 Apr 2020.