Přenosná dětská obrna: svět je o krok blíže k eradikaci

17.2.2023

"Na cestě k úplnému vymýcení přenosné dětské obrny (poliomyelitidy) nebyl svět nikdy tak daleko, jako nyní. Poslední míle však bývá nejtěžší a světové společenství nesmí polevit ve své snaze. Usilí je naopak potřeba znásobit a to i přes pochopitelnou únavu z desetiletí trvající eradikační kampaně". Tato slova pronesl generální ředitel Světové zdravotnické organizace Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus na zasedání výkonné rady 3. 2. 2023.
Poslední případy obrny s průkazem tzv. divokého polioviru (typ 1) byly zaznamenány v Pákistánu v září loňského roku (20 případů za rok 2022) a v srpnu v Aghánistánu (2 případy v roce 2022) a Mosambiku (8 případů v roce 2022).
Stále se ve světě objevují případy obrny, způsobené zmutovaným vakcinálním virem (tzv. cirkulující, z vakcíny derivovaný virus - cVDPV). V 5. týdnu roku 2023 byly hlášeny případy onemocnění z Alžírska (1 případ cVDPV typu 2), Čadu (2 cVDPV2 případy), DR Kongo (8 případů cVDPV typ 1 a 22 případů cVDPV2) a Mali (1 cVDPV2 případ).
O kvalitě dohledu nada šířením polioviru v jednotlivých zemích svědčí i záchyty poliovirů z odpadních vod. Takto byl v 5. týdnu 2023 hlášen jeden záchyt divokého polioviru typ 1 v Afghánistánu a 2 pozitivní vzorky z Nigérie (cVDPV2) a jeden z DR Kongo (cVDPV2).
Podle Globální iniciativy pro eradikaci poliomylitidy jsou ve světě nyní evidovány 2 země se stále endemickým výskytem poliomyleitidy (Afghánistán a Pákistán), 35 zemí s lokálním výskytem a 8 zemí s rizikem možného výskytu onemocnění.
Základním nástrojem eradikace poliomyelitidy zůstává, vedle kvalitního dohledu a laboratorní analýzy, očkování. Cestovatelé do zemí s rizikem poliomyelitidy (především země tropické Afriky) by zvláště při dlouhodobém pobytu měli být proti přenosné obrně přeočkováni i v dospělosti. Očkování je jendorázové a stačí jej opakovat jednou za 10 let.

Zdroje:
ProMed mail arch.č. 20230209.8708270
Polio this week as of 08 February 2023. Global Polioeradication Initiative.

MUDr. Pavel Slezák, 17.2.2023, 8:31