Přenosná obrna (poliomyelitida): doporučení dle NaTHNaC

18.5.2023

Britská zdravotnická agentura Health Security Agency vydala v reakci na aktualizované stanovisko Světové zdravotnické organizace nová doporučení pro cestování do zemí s rizikem infekce přenosnou dětskou obrnou (poliomylelitidou).
Světová zdravotnická organizace pro tyto účely dělí země s rizikem infekce virem poliomyelitidy do tří skupin:
1. skupina jsou země s výskytem divokého polioviru typu 1 (WPV 1) a cirkulujících z vakcíny derivovaných poliovirů typu 1 a 3 (cVDPV1, cVDPV3);
2. skupina jsou země s výskytem cirkulujících z vakcíny derivovaných poliovirů typu 2 (cVDPV2);
3. skupina pak jsou země, kde se již poliovirus nevyskytuje, zůstávají ale rizikové z hlediska možného znovu zavlečení polioviru.

Doporučení pro cestovatele jsou pak následující:

Při cestách do zemí 1. skupiny
a) přeočkovat 1 dávkou neživé vakcíny proti polioviru (IPV), pokud v posledních 12 měsících před plánovaným návratem z těchto zemí nebyli očkováni:
i) osoby s poruchami imunity, nebo léčbou, která snižuje úroveň imunity (imunosuprimovaní);
ii) těhotné ženy;
iii) jiné osoby, pro něž je podání orální poliovakcíny (OPV) kontraindikované.

b) přeočkovat přeočkovat 1 dávkou neživé vakcíny proti polioviru (IPV), pokud nebyli očkováni v posledních 10 letech cestovatele:
i) kteří se budou pohybovat ve velmi problematických hygienických podmínkách (např. uprchlické tábory);
ii) kteří mohou přijít do blízkého kontaktu s osobami nemocnými poliomyelitidou (např. zdravotničtí pracovníci).

Osoby, očkované před cestou do zemí 1. skupiny by měly mít očkování zapsané v mezinárodním očkovacím průkazu. Může být vyžadováno při opuštění těchto zemí a pokud není předloženo, budou nuceny se nechat naočkovat živou poliovakcínou (která ale pro tyto osoby může být kontraindikována z důvodu jejich zdravotního stavu, nebo léčby).


Při cestách do zemí 2. skupiny
a) přeočkovat 1 dávkou neživé vakcíny proti polioviru (IPV), pokud v posledních 12 měsících nebyli očkováni a
i) budou se pohybovat ve velmi problematických hygienických podmínkách (např. uprchlické tábory);
ii) mohou přijít do blízkého kontaktu s osobami nemocnými poliomyelitidou (např. zdravotničtí pracovníci).

b) přeočkovat přeočkovat 1 dávkou neživé vakcíny proti polioviru (IPV), pokud nebyli očkováni v posledních 10 letech osoby s poruchami imunity, nebo léčbou, která snižuje úroveň imunity (imunosuprimované).

Při cestách do zemí 3. skupiny pak pouze ověřit, že bylo provedeno rutinní očkování podle národních přepisů (u poliomyelitidy je to očkování v dětství).

Mezi země 1. skupiny podle prohlášení WHO Emergency Comitee z 12. 5. 2023 patří Afghánistán, Malawi, Mozambik, Pákistán, Madagaskar, Kongo a DR Kongo.
Mezi země 2. skupiny pak patří Alžírsko, Benin, Botswana, Burundi, Kamerun, Kanada, Středoafrická republika, Čad, Pobřeží Slonoviny,
Džibuti, Egypt, Ghana, Indonésie, Izrael, Mali, Niger, Nigérie, Somálsko, Súdán, Togo, Spojené Království, USA, Jemen a Zambie.
Mezi země 3. skupiny konečně patří Burkina Faso, Eritrea, Ethiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mauretánie, Senegal, Sierra Leone, Tádžikistán, Uganda a Ukrajina.

Zdroj:
Polio vaccination recommendations update, Travel Health Pro, 12 May 2023.

MUDr. Pavel Slezák, 18.5.2023, 15:38