Přeočkovávat proti COVID-19 už po 5 měsících?

23.11.2021

Očkování proti nemoci COVID-19 se skládá ze základního očkování, které je obvykle 2 dávkami vakcíny v odstupu 3 - 12 týdnů, podle typu. Po tomto základním očkování se dostatečná ochrana vytváří za 10 - 14 dní po druhé dávce. Výjimkou je vektorová vakcína firmy Johnson & Johnson (Covid-19 Vaccine Janssen), která se v základním schématu podává jen v jedné dávce.
Lidstvo má nyní téměř roční zkušenost s očkováním proti COVID-19. Aplikováno bylo téměř 7,5 miliardy dávek, což je mimochodem asi vůbec nejvyšší počet dávek vakcíny během jediného roku proti jedné nemoci, jaký kdy byl v dějinách aplikován. Výsledky klinických studií i sledování vakcín po uvedení na trh mohou být tedy považovány za poměrně věrohodné. Shodně se ukazuje, že pokles imunity po očkování je rychlejší, než se původně očekávalo. Příčinou tohoto jevu je zejména genetická variabilita viru (tvorba mutací - varianta delta je méně citlivá na očkování, než původní virus, na kterém byly vakcíny testovány).
Z tohoto důvodu doporučují vědecké autority podání doplňující a následné dávky očkování.
Doplňující dávka očkování se podává osobám, u kterých lze na základě jejich zdravotního stavu očekávat, že nebudou na základní očkování proti COVID-19 dostatečně reagovat. Jedná se o pacienty s některým chronickým onemocněním, či léčbou, které tlumí aktivitu vlastního imunitního systému. Doplňující dávka se podává 2 měsíce po dokončeném základním očkování.

Následná dávka (přeočkování) se nyní doporučuje všem očkováným a to 6 měsíců po dokončení základního očkování (resp. po doplňující dávce). Na základě aktuálních studií i na základě vyhodnocení národních dat v ČR vydala Česká vakcinologická společnost doporučení zkrátit interval pro přeočkování na 5 měsíců u zvlášť rizikových skupin obyvatel. K osobám ve vysokém riziku patří:
- senioři ve věku 65+ let,
- osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
- osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
- zdravotníci a pracovníci v zařízení sociálních služeb,
- a těhotné ženy.
Ministerstvo zdravotnictví a vláda ČR aktuálně o zkrácení intervalu pro přeočkování jednají a lze očekávat, že bude technicky zavedeno v brzké době.

Všem osobám lze jednoznačně doporučit absolvovat následnou dávku očkování proti COVID-19 bezodkladně, jak k tomu budou národním očkovacím systémem vyzváni (obdrží informační SMS).

 

Zdroje:
Aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcín proti onemocnění covid-19; 22. 11. 2021, (on-line na https://www.vakcinace.eu/data/files/doporuceni_cvs_intervaly_preockovanifinal_22_11_21.pdf; staženo 23. 11. 2021, 9:38)
Aktuální informace o COVID-19, MZ ČR, on-line na https://koronavirus.mzcr.cz/; staženo 23. 11. 2021, 9:45)
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) (on-line na ttps://coronavirus.jhu.edu/map.html)

MUDr. Pavel Slezák
23. 1. 2021, 9:50