Salvador: břišní tyfus

10.4.2019
Pokračující zvýšený výskyt břišního tyfu hlásí úřady ve středoamerickém Salvadoru.
V roce 2019 (do konce března) bylo hlášeno 517 případů onemocnění, což je nárůst o 65% ve srovnání se stejným obdobím roku 2018. Přičemž už v roce 2018 byla nemocnost břišním tyfem hodnocena jako vysoká.
Za hlavní příčinu šíření nemoci jsou označovány špatné hygienické podmínky části populace, především co se týká bezpečné přípravy jídla a používání bezpečných zdrojů pitné vody.
Očkování proti břišnímu tyfu je velmi důležité opatření vzhledem k narůstající rezistenci původce nemoci k antibiotikům (Pákistán).
Břišní tyfus je typická alimentární infekce. Na rozdíl od ostatních salmonel, které jsou převážně zoonóozy, je však zdrojem infekce pouze člověk. Průjem také není u břišního tyfu typickou součástí klinického obrazu. Naopak častější je zácpa. Vzhledem k tomu, že se jedná o systémovou infekci, postihující celý orgranismus, je nejtypičtějším obrazem horečka. Postupně dochází ke změnám vědomí, nemocný působí utlumeně, neorientovaně. U neléčených případů se rozvíjí tzv. vigilní koma, kdy je pacient sice při vědomí, na vnější podněty ale nereaguje.
ProMed mail arch.č. 20190403.6402082
MUDr. Pavel Slezák, 10.4.2019, 8:24