Švédsko: klíšťová encefalitida

14.4.2022

Nárůst počtu případů klíšťové encefalitidy v posledních letech zaznamenávají také ve Švédsku. Za rok 2021 bylo hlášeno 533 případů onemocnění, zatímco v roce 2007 se jednalo o cca 200 případů.
Za nárůstem nemocnosti stojí hned několik faktorů. Jednak je to změna klimatu - teplejší podnebí svědčí jak rezervoárovým hlodavcům, tak samotným klíšťatům. Příhodné klimatické podmínky také zvyšují pohyb lidí v terénu a tedy riziko nákazy. K tomu navíc přispěla i protiepidemická opatření v uplynulém roce. Lidé častěji pobývali mimo města, v tuzemsku a v přírodě.
Od roku 2016 je navíc ve Švédsku zaznamenáván výskyt sibiřských klíšťat Ixodes persculatus, které přenáší závažnější východní formu klíšťové encefalitidy s až 30% smrtností.
Autoři citovaného článku zdůrazňují potřebu očkování, stejně jako nutnost používat pro pobyt v přírodě vhodný oděv a po návratu pečlivě prohlédnout tělo a přisátá klíšťata včas odstranit.

Ve srovnání se Švédskem je riziko klíšťové encefalitidy v České republice ještě vyšší. Za rok 2021 bylo hlášeno 587 případů, ale třeba v roce 2020 až 854 případů (nejvíce za posledních 10 let). Očkování je proto důležité nejen pro cesty do zahraničí, ale i pro každodenní život v ČR.

Zdroje: ProMedmail arch.č. 20220413.8702578
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2021, Státní zdravotní ústav.

MUDr. Pavel Slezák, 14.4.2022, 14:13.